Phalaenopsis equestris

Phalaenopsis equestris

Phalaenopsis equestris

 
Kaina: € 15,99

 
Dtps. Sogo Vivien F858

Dtps. Sogo Vivien F858

Dtps. Sogo Vivien F858

 
Kaina: € 19,99

 
Phalaenopsis gigantea

Phalaenopsis gigantea

Phalaenopsis gigantea

 
Kaina: € 19,99

 
Phalaenopsis  tetraspis

Phalaenopsis tetraspis

Phalaenopsis tetraspis

 
Kaina: € 14,99

 
Phalaenopsis violacea blue Malaysian

Phalaenopsis violacea blue Malaysian

Phalaenopsis violacea blue Malaysian

 
Kaina: € 16,99

 
Phalaenopsis lobbii

Phalaenopsis lobbii

Phalaenopsis lobbii

 
Kaina: € 14,99

 
Phalaenopsis cornu-cervi var. chattaladae

Phalaenopsis cornu-cervi var. chattaladae

Phalaenopsis cornu-cervi var. chattaladae

 
Kaina: € 19,99

 
Phalaenopsis bellina x Phal. Hannover Passion

Phalaenopsis bellina x Phal. Hannover Passion

Phalaenopsis bellina x Phal. Hannover Passion

 
Kaina: € 24,99

 
Phalaenopsis mariae x bellina

Phalaenopsis mariae x bellina

Phalaenopsis mariae x bellina

 
Kaina: € 21,99

 
Phalaenopsis violacea

Phalaenopsis violacea

Phalaenopsis violacea

 
Kaina: € 19,99

 
Dtps. Chiada Alice x Phal. bellina

Dtps. Chiada Alice x Phal. bellina

Dtps. Chiada Alice x Phal. bellina

 
Kaina: € 19,99

 
Phalaenopsis violacea red

Phalaenopsis violacea red

Phalaenopsis violacea red

 
Kaina: € 19,99

Loading…