Alyvmedis

Alyvmedis

Alyvmedis

 
Kaina: € 34,99

 
Cryptanthus bivittatus Red Star

Cryptanthus bivittatus Red Star

Cryptanthus bivittatus Red Star

 
Kaina: € 2,49

 
Crassula Buddha s temple

Crassula Buddha s temple

Crassula Buddha s temple

 
Kaina: € 4,99

 
Nematanthus gregarius

Nematanthus gregarius

Nematanthus gregarius

 
Kaina: € 7,99

 
Mirtos medelis (Myrtus communis)

Mirtos medelis (Myrtus communis)

Mirtos medelis (Myrtus communis)

 
Kaina: € 14,99

 
Citrofortunella microcarpa

Citrofortunella microcarpa

Citrofortunella microcarpa

 
Kaina: € 49,99

 
Haworthia fasciata concolor

Haworthia fasciata concolor

Haworthia fasciata concolor

 
Kaina: € 6,99

 
Echeveria pulvinata Frosty cristata

Echeveria pulvinata Frosty cristata

Echeveria pulvinata Frosty cristata

 
Kaina: € 8,99

 
Echeveria shaviana cheyenne

Echeveria shaviana cheyenne

Echeveria shaviana cheyenne

 
Kaina: € 8,99

 
Peperomia  argyreia (Watermelon)

Peperomia argyreia (Watermelon)

Peperomia argyreia (Watermelon)

 
Kaina: € 5,99

 
Peperomia Caperata Red Luna

Peperomia Caperata Red Luna

Peperomia Caperata Red Luna

 
Kaina: € 7,99

 
Sansevieria Cylindrica Braid

Sansevieria Cylindrica Braid

Sansevieria Cylindrica Braid

 
Kaina: € 11,99

Loading…