ใ€€
Monstera deliciosa ร˜ 20 cm h-90 cm

Monstera deliciosa ร˜ 20 cm h-90 cm

Monstera deliciosa ร˜ 20 cm h-90 cm

 
Price: โ‚ฌ 34,99

ใ€€
Alocasia cuprea Red Secret ร˜ 12 cm h-40 cm

Alocasia cuprea Red Secret ร˜ 12 cm h-40 cm

Alocasia cuprea Red Secret ร˜ 12 cm h-40 cm

Old price: โ‚ฌ 17,00
Price: โ‚ฌ 14,99

ใ€€
Sansevieria Cylindrica Tiara dino Green

Sansevieria Cylindrica Tiara dino Green

Sansevieria Cylindrica Tiara dino Green

 
Price: โ‚ฌ 17,99

ใ€€
Sansevieria Star Green Granite ร˜ 9 cm h-30 cm

Sansevieria Star Green Granite ร˜ 9 cm h-30 cm

Sansevieria Star Green Granite ร˜ 9 cm h-30 cm

Old price: โ‚ฌ 17,99
Price: โ‚ฌ 13,49

ใ€€
Sansevieria Aubrytiana metallica

Sansevieria Aubrytiana metallica

Sansevieria Aubrytiana metallica

Old price: โ‚ฌ 21,99
Price: โ‚ฌ 19,99

ใ€€
Euphorbia ingens variegata

Euphorbia ingens variegata

Euphorbia ingens variegata

 
Price: โ‚ฌ 250,00

ใ€€
Philodendron Silver Queen ร˜ 17 cm h-65 cm

Philodendron Silver Queen ร˜ 17 cm h-65 cm

Philodendron Silver Queen ร˜ 17 cm h-65 cm

 
Price: โ‚ฌ 35,00

ใ€€
Aglaonema Silver moon

Aglaonema Silver moon

Aglaonema Silver moon

 
Price: โ‚ฌ 24,99

ใ€€
Begonia luxurians ร˜ 16 cm h-40 cm

Begonia luxurians ร˜ 16 cm h-40 cm

Begonia luxurians ร˜ 16 cm h-40 cm

 
Price: โ‚ฌ 39,99

ใ€€
Sansevieria Star Rose ร˜ 9 cm

Sansevieria Star Rose ร˜ 9 cm

Sansevieria Star Rose ร˜ 9 cm

 
Price: โ‚ฌ 17,99

ใ€€
Howea forsteriana h-150 cm ร˜ 25 cm

Howea forsteriana h-150 cm ร˜ 25 cm

Howea forsteriana h-150 cm ร˜ 25 cm

 
Price: โ‚ฌ 75,00

ใ€€
Begonia Kingiana ร˜ 12 cm h-20 cm

Begonia Kingiana ร˜ 12 cm h-20 cm

Begonia Kingiana ร˜ 12 cm h-20 cm

 
Price: โ‚ฌ 14,99

ใ€€
Begonia Ferox ร˜ 13 cm h-25 cm

Begonia Ferox ร˜ 13 cm h-25 cm

Begonia Ferox ร˜ 13 cm h-25 cm

 
Price: โ‚ฌ 24,99

ใ€€
Philodendron verrucosum Incensi ร˜ 15 cm h-25 cm

Philodendron verrucosum Incensi ร˜ 15 cm h-25 cm

Philodendron verrucosum Incensi ร˜ 15 cm h-25 cm

 
Price: โ‚ฌ 65,00

ใ€€
Araucaria heterophylla ร˜ 15 cm h-55 cm

Araucaria heterophylla ร˜ 15 cm h-55 cm

Araucaria heterophylla ร˜ 15 cm h-55 cm

Old price: โ‚ฌ 19,00
Price: โ‚ฌ 15,00

ใ€€
Alocasia Silver Dragon ร˜ 8,5 cm h-20 cm

Alocasia Silver Dragon ร˜ 8,5 cm h-20 cm

Alocasia Silver Dragon ร˜ 8,5 cm h-20 cm

Old price: โ‚ฌ 14,99
Price: โ‚ฌ 9,00

ใ€€
Epipremnum pinnatum variegata ร˜ 15 cm h- 45 cm

Epipremnum pinnatum variegata ร˜ 15 cm h- 45 cm

Epipremnum pinnatum variegata ร˜ 15 cm h- 45 cm

 
Price: โ‚ฌ 39,99

ใ€€
Alocasia Pink Dragon ร˜ 17 CM H- 65 CM

Alocasia Pink Dragon ร˜ 17 CM H- 65 CM

Alocasia Pink Dragon ร˜ 17 CM H- 65 CM

 
Price: โ‚ฌ 27,99

ใ€€
Philodendron Cobra ร˜ 13 cm h- 25 cm

Philodendron Cobra ร˜ 13 cm h- 25 cm

Philodendron Cobra ร˜ 13 cm h- 25 cm

 
Price: โ‚ฌ 29,99

ใ€€
Monstera deliciosa var. variegata

Monstera deliciosa var. variegata

Monstera deliciosa var. variegata

Old price: โ‚ฌ 300,00
Price: โ‚ฌ 270,00

ใ€€
Anthurium Lilli S

Anthurium Lilli S

Anthurium Lilli S

 
Price: โ‚ฌ 9,99

ใ€€
Nidularium Fire Ball Striped

Nidularium Fire Ball Striped

Nidularium Fire Ball Striped

 
Price: โ‚ฌ 7,99

ใ€€
Philodendron White Wizard

Philodendron White Wizard

Philodendron White Wizard

 
Price: โ‚ฌ 14,99

ใ€€
Sansevieria comet Amazon green

Sansevieria comet Amazon green

Sansevieria comet Amazon green

Old price: โ‚ฌ 19,99
Price: โ‚ฌ 14,99

ใ€€
Ficus elastica Shivereana variegata

Ficus elastica Shivereana variegata

Ficus elastica Shivereana variegata

Old price: โ‚ฌ 31,99
Price: โ‚ฌ 19,99

ใ€€
Epipremnum pinnatum NJoy ร˜ 15 cm h-40 cm

Epipremnum pinnatum NJoy ร˜ 15 cm h-40 cm

Epipremnum pinnatum NJoy ร˜ 15 cm h-40 cm

 
Price: โ‚ฌ 20,00

ใ€€
Aeonium arboreum Velours ร˜ 12 cm h-22 cm

Aeonium arboreum Velours ร˜ 12 cm h-22 cm

Aeonium arboreum Velours ร˜ 12 cm h-22 cm

 
Price: โ‚ฌ 14,99

ใ€€
Sansevieria trifasciata Moonshine ร˜ 14 h-50 cm

Sansevieria trifasciata Moonshine ร˜ 14 h-50 cm

Sansevieria trifasciata Moonshine ร˜ 14 h-50 cm

 
Price: โ‚ฌ 17,99

ใ€€
Ficus benja. Exotica 100 cm

Ficus benja. Exotica 100 cm

Ficus benja. Exotica 100 cm

 
Price: โ‚ฌ 55,00

ใ€€
Rhipsalis Cashero

Rhipsalis Cashero

Rhipsalis Cashero

 
Price: โ‚ฌ 14,99

ใ€€
Sansevieria cyl. Boncel

Sansevieria cyl. Boncel

Sansevieria cyl. Boncel

 
Price: โ‚ฌ 11,99

ใ€€
Senecio rowleyanus

Senecio rowleyanus

Senecio rowleyanus

 
Price: โ‚ฌ 14,99

ใ€€
Sansevieria Comet queen marble

Sansevieria Comet queen marble

Sansevieria Comet queen marble

 
Price: โ‚ฌ 12,99

ใ€€
Philodendron White Measure

Philodendron White Measure

Philodendron White Measure

 
Price: โ‚ฌ 17,99

ใ€€
Sansevieria jiboia

Sansevieria jiboia

Sansevieria jiboia

 
Price: โ‚ฌ 68,99

ใ€€
Sansavieria trifasciata Grey stripe ร˜12 h-40 cm

Sansavieria trifasciata Grey stripe ร˜12 h-40 cm

Sansavieria trifasciata Grey stripe ร˜12 h-40 cm

Old price: โ‚ฌ 19,99
Price: โ‚ฌ 14,99

ใ€€
Neoregelia Freddie

Neoregelia Freddie

Neoregelia Freddie

 
Price: โ‚ฌ 14,99

ใ€€
Sansevieria cyl. Sansiam Shab ร˜14 h-25 cm

Sansevieria cyl. Sansiam Shab ร˜14 h-25 cm

Sansevieria cyl. Sansiam Shab ร˜14 h-25 cm

 
Price: โ‚ฌ 19,99

ใ€€
Peperomia scandens var. variegata ร˜ 12 cm h-20 cm

Peperomia scandens var. variegata ร˜ 12 cm h-20 cm

Peperomia scandens var. variegata ร˜ 12 cm h-20 cm

 
Price: โ‚ฌ 11,99

ใ€€
Ficus triangularis Sweetheart ร˜ 17 cm h-70 cm

Ficus triangularis Sweetheart ร˜ 17 cm h-70 cm

Ficus triangularis Sweetheart ร˜ 17 cm h-70 cm

 
Price: โ‚ฌ 19,99

ใ€€
Philodendron Moonlight ร˜ 19 cm h-50 cm

Philodendron Moonlight ร˜ 19 cm h-50 cm

Philodendron Moonlight ร˜ 19 cm h-50 cm

 
Price: โ‚ฌ 54,99

ใ€€
Begonia blad x erythrophylla Black Jungle ร˜17 h-35 cm

Begonia blad x erythrophylla Black Jungle ร˜17 h-35 cm

Begonia blad x erythrophylla Black Jungle ร˜17 h-35 cm

 
Price: โ‚ฌ 19,99

ใ€€
Aglaonema white/green edge ร˜ 12 cm h-30 cm

Aglaonema white/green edge ร˜ 12 cm h-30 cm

Aglaonema white/green edge ร˜ 12 cm h-30 cm

 
Price: โ‚ฌ 16,99

ใ€€
Aglaonema red edge ร˜ 12 cm h-30 cm

Aglaonema red edge ร˜ 12 cm h-30 cm

Aglaonema red edge ร˜ 12 cm h-30 cm

 
Price: โ‚ฌ 16,99

ใ€€
Aglaonema pink veins ร˜ 12 cm h-35 cm

Aglaonema pink veins ร˜ 12 cm h-35 cm

Aglaonema pink veins ร˜ 12 cm h-35 cm

 
Price: โ‚ฌ 16,99

ใ€€
Aglaonema Silver Bay ร˜ 24 cm h-40 cm

Aglaonema Silver Bay ร˜ 24 cm h-40 cm

Aglaonema Silver Bay ร˜ 24 cm h-40 cm

 
Price: โ‚ฌ 45,99

ใ€€
Haworthia limifolia Spider White ร˜ 12 cm h-55 cm

Haworthia limifolia Spider White ร˜ 12 cm h-55 cm

Haworthia limifolia Spider White ร˜ 12 cm h-55 cm

 
Price: โ‚ฌ 9,99

ใ€€
Sansevieria cylindr. Torch ร˜ 12 cm h-40 cm

Sansevieria cylindr. Torch ร˜ 12 cm h-40 cm

Sansevieria cylindr. Torch ร˜ 12 cm h-40 cm

 
Price: โ‚ฌ 14,99

ใ€€
Philodendron lime green ร˜ 12 cm h-15 cm

Philodendron lime green ร˜ 12 cm h-15 cm

Philodendron lime green ร˜ 12 cm h-15 cm

 
Price: โ‚ฌ 12,99

ใ€€
Aglaonema Silver Queen Compact ร˜ 12 cm h-40 cm

Aglaonema Silver Queen Compact ร˜ 12 cm h-40 cm

Aglaonema Silver Queen Compact ร˜ 12 cm h-40 cm

 
Price: โ‚ฌ 14,99

ใ€€
Opuntia microdasys ร˜ 17 cm h-40 cm

Opuntia microdasys ร˜ 17 cm h-40 cm

Opuntia microdasys ร˜ 17 cm h-40 cm

 
Price: โ‚ฌ 24,99

ใ€€
Scindapsus pictus Argyraeus ร˜ 14 cm h-18 cm

Scindapsus pictus Argyraeus ร˜ 14 cm h-18 cm

Scindapsus pictus Argyraeus ร˜ 14 cm h-18 cm

 
Price: โ‚ฌ 15,00

ใ€€
Sansevieria Motum Kenya ร˜ 12 cm h-40 cm

Sansevieria Motum Kenya ร˜ 12 cm h-40 cm

Sansevieria Motum Kenya ร˜ 12 cm h-40 cm

 
Price: โ‚ฌ 17,99

ใ€€
Sansevieria cylindr. Tough Lady ร˜ 8 cm h- 25 cm

Sansevieria cylindr. Tough Lady ร˜ 8 cm h- 25 cm

Sansevieria cylindr. Tough Lady ร˜ 8 cm h- 25 cm

 
Price: โ‚ฌ 9,99

ใ€€
Ctenanthe Lubbersiana Golden Mosaic ร˜ 17 cm h-75 cm

Ctenanthe Lubbersiana Golden Mosaic ร˜ 17 cm h-75 cm

Ctenanthe Lubbersiana Golden Mosaic ร˜ 17 cm h-75 cm

 
Price: โ‚ฌ 16,99

ใ€€
Monstera obliqua Monkey Mask ร˜ 12 cm h-30 cm

Monstera obliqua Monkey Mask ร˜ 12 cm h-30 cm

Monstera obliqua Monkey Mask ร˜ 12 cm h-30 cm

 
Price: โ‚ฌ 9,99

ใ€€
Sansevieria Fernwood ร˜ 12 cm, h- 35 cm

Sansevieria Fernwood ร˜ 12 cm, h- 35 cm

Sansevieria Fernwood ร˜ 12 cm, h- 35 cm

 
Price: โ‚ฌ 14,99

ใ€€
Begonia masoniana mountain ร˜ 12 cm h-30 cm

Begonia masoniana mountain ร˜ 12 cm h-30 cm

Begonia masoniana mountain ร˜ 12 cm h-30 cm

Old price: โ‚ฌ 24,00
Price: โ‚ฌ 17,99

ใ€€
Ficus elastica Burgundy ร˜ 31 cm h-140 cm

Ficus elastica Burgundy ร˜ 31 cm h-140 cm

Ficus elastica Burgundy ร˜ 31 cm h-140 cm

 
Price: โ‚ฌ 99,00

ใ€€
Begonia Black fang ร˜ 14 cm h-30 cm

Begonia Black fang ร˜ 14 cm h-30 cm

Begonia Black fang ร˜ 14 cm h-30 cm

 
Price: โ‚ฌ 19,99

ใ€€
Philodendron squamiferum ร˜ 19 cm h-75 cm

Philodendron squamiferum ร˜ 19 cm h-75 cm

Philodendron squamiferum ร˜ 19 cm h-75 cm

 
Price: โ‚ฌ 40,00

ใ€€
Eucaliptus gunnii ร˜ 21 cm h-80 cm

Eucaliptus gunnii ร˜ 21 cm h-80 cm

Eucaliptus gunnii ร˜ 21 cm h-80 cm

 
Price: โ‚ฌ 54,99

ใ€€
Sansevieria Fernwood Metallica ร˜ 8 cm, h- 20 cm

Sansevieria Fernwood Metallica ร˜ 8 cm, h- 20 cm

Sansevieria Fernwood Metallica ร˜ 8 cm, h- 20 cm

 
Price: โ‚ฌ 7,99

ใ€€
Aglaonema White Kiwi ร˜ 12 cm h-28 cm

Aglaonema White Kiwi ร˜ 12 cm h-28 cm

Aglaonema White Kiwi ร˜ 12 cm h-28 cm

 
Price: โ‚ฌ 14,99

ใ€€
Syngonium podophyllum var. alba ร˜ 15 cm h-35 cm

Syngonium podophyllum var. alba ร˜ 15 cm h-35 cm

Syngonium podophyllum var. alba ร˜ 15 cm h-35 cm

 
Price: โ‚ฌ 44,99

ใ€€
Epipremnum pinnatum Happy Leaf ร˜ 12 cm h-15 cm

Epipremnum pinnatum Happy Leaf ร˜ 12 cm h-15 cm

Epipremnum pinnatum Happy Leaf ร˜ 12 cm h-15 cm

 
Price: โ‚ฌ 7,99

ใ€€
Senecio rowleyanus Variegata ร˜ 14 cm h- 40 cm

Senecio rowleyanus Variegata ร˜ 14 cm h- 40 cm

Senecio rowleyanus Variegata ร˜ 14 cm h- 40 cm

 
Price: โ‚ฌ 39,99

ใ€€
Chamaedorea elegans Variegata ร˜ 17 cm h- 65 cm

Chamaedorea elegans Variegata ร˜ 17 cm h- 65 cm

Chamaedorea elegans Variegata ร˜ 17 cm h- 65 cm

 
Price: โ‚ฌ 19,99

ใ€€
Musa h-140 cm

Musa h-140 cm

Musa h-140 cm

 
Price: โ‚ฌ 65,00

ใ€€
Calathea Fusion White  ร˜ 14 cm h-35 cm

Calathea Fusion White ร˜ 14 cm h-35 cm

Calathea Fusion White ร˜ 14 cm h-35 cm

 
Price: โ‚ฌ 35,00

ใ€€
Calathea Fusion Yellow ร˜ 14 cm h-40 cm

Calathea Fusion Yellow ร˜ 14 cm h-40 cm

Calathea Fusion Yellow ร˜ 14 cm h-40 cm

 
Price: โ‚ฌ 55,00

ใ€€
Aglaonema Crete Flame

Aglaonema Crete Flame

Aglaonema Crete Flame

 
Price: โ‚ฌ 24,99

ใ€€
Stiklo kompozicija h-25 cm

Stiklo kompozicija h-25 cm

Stiklo kompozicija h-25 cm

 
Price: โ‚ฌ 39,00

ใ€€
Anthurium Lilli M

Anthurium Lilli M

Anthurium Lilli M

 
Price: โ‚ฌ 11,99

ใ€€
Senecio herreianus with a pot

Senecio herreianus with a pot

Senecio herreianus with a pot

 
Price: โ‚ฌ 23,99

ใ€€
Dischidia Pangolin Kisses

Dischidia Pangolin Kisses

Dischidia Pangolin Kisses

ใ€€
Crassula Buddha s temple ร˜ 7 cm h-10 cm

Crassula Buddha s temple ร˜ 7 cm h-10 cm

Crassula Buddha s temple ร˜ 7 cm h-10 cm

 
Price: โ‚ฌ 9,99

ใ€€
Nematanthus gregarius

Nematanthus gregarius

Nematanthus gregarius

 
Price: โ‚ฌ 9,99

ใ€€
Punica granatum Nana ร˜ 21 cm h-70 cm

Punica granatum Nana ร˜ 21 cm h-70 cm

Punica granatum Nana ร˜ 21 cm h-70 cm

 
Price: โ‚ฌ 49,99

ใ€€
Hoya carnosa Tricolor ร˜ 19 cm h-100 cm

Hoya carnosa Tricolor ร˜ 19 cm h-100 cm

Hoya carnosa Tricolor ร˜ 19 cm h-100 cm

 
Price: โ‚ฌ 34,99

ใ€€
Sansevieria Cylindrica Star Canary ร˜ 12 cm h-40 cm

Sansevieria Cylindrica Star Canary ร˜ 12 cm h-40 cm

Sansevieria Cylindrica Star Canary ร˜ 12 cm h-40 cm

 
Price: โ‚ฌ 14,99

ใ€€
Monstera deliciosa var. variegata

Monstera deliciosa var. variegata

Monstera deliciosa var. variegata

 
Price: โ‚ฌ 500,00

ใ€€
Sansevieria Toef. super flame ร˜17 h-40 cm

Sansevieria Toef. super flame ร˜17 h-40 cm

Sansevieria Toef. super flame ร˜17 h-40 cm

 
Price: โ‚ฌ 17,99

ใ€€
Adiantum Raddianum Lisa ร˜ 12 cm h-25 cm

Adiantum Raddianum Lisa ร˜ 12 cm h-25 cm

Adiantum Raddianum Lisa ร˜ 12 cm h-25 cm

 
Price: โ‚ฌ 6,99

ใ€€
Caladium Miss Muffet ร˜ 13 cm h-25 cm

Caladium Miss Muffet ร˜ 13 cm h-25 cm

Caladium Miss Muffet ร˜ 13 cm h-25 cm

 
Price: โ‚ฌ 15,99

ใ€€
Begonia masoniana river

Begonia masoniana river

Begonia masoniana river

 
Price: โ‚ฌ 24,99

ใ€€
Crassula Turrita ZWAAR

Crassula Turrita ZWAAR

Crassula Turrita ZWAAR

 
Price: โ‚ฌ 6,99

ใ€€
Strelitzia reginae ร˜ 30 cm h-120-140 cm

Strelitzia reginae ร˜ 30 cm h-120-140 cm

Strelitzia reginae ร˜ 30 cm h-120-140 cm

 
Price: โ‚ฌ 150,00

ใ€€
Caladium Splash of Wine ร˜ 17 cm h-40 cm

Caladium Splash of Wine ร˜ 17 cm h-40 cm

Caladium Splash of Wine ร˜ 17 cm h-40 cm

 
Price: โ‚ฌ 24,99

ใ€€
Philodendron Fuzzy Petiole

Philodendron Fuzzy Petiole

Philodendron Fuzzy Petiole

 
Price: โ‚ฌ 60,00

ใ€€
Caladium Spring Fling ร˜ 24 cm h-70 cm

Caladium Spring Fling ร˜ 24 cm h-70 cm

Caladium Spring Fling ร˜ 24 cm h-70 cm

 
Price: โ‚ฌ 39,00

ใ€€
Agave lophantha Quadricolor ร˜ 13 cm h-20 cm

Agave lophantha Quadricolor ร˜ 13 cm h-20 cm

Agave lophantha Quadricolor ร˜ 13 cm h-20 cm

 
Price: โ‚ฌ 12,50

ใ€€
Philodendron Pink Princess ร˜ 12 cm h-30 cm

Philodendron Pink Princess ร˜ 12 cm h-30 cm

Philodendron Pink Princess ร˜ 12 cm h-30 cm

 
Price: โ‚ฌ 120,00

ใ€€
Ficus microcarpa Ginseng Buddha head h-35 cm

Ficus microcarpa Ginseng Buddha head h-35 cm

Ficus microcarpa Ginseng Buddha head h-35 cm

 
Price: โ‚ฌ 24,99

ใ€€
Caladium Party Punch

Caladium Party Punch

Caladium Party Punch

Old price: โ‚ฌ 22,99
Price: โ‚ฌ 15,99

ใ€€
Corokia virgata Maori Green

Corokia virgata Maori Green

Corokia virgata Maori Green

 
Price: โ‚ฌ 17,99

ใ€€
Sansevieria trifasciata Golden Hahnii

Sansevieria trifasciata Golden Hahnii

Sansevieria trifasciata Golden Hahnii

 
Price: โ‚ฌ 5,99

ใ€€
Sansevieria Toef. zeylanica silver

Sansevieria Toef. zeylanica silver

Sansevieria Toef. zeylanica silver

 
Price: โ‚ฌ 34,99

ใ€€
Sansevieria trifasciata Black Coral

Sansevieria trifasciata Black Coral

Sansevieria trifasciata Black Coral

Old price: โ‚ฌ 24,99
Price: โ‚ฌ 18,99

ใ€€
Sansevieria trifasciata Black Tiger ร˜ 15 cm h-55 cm

Sansevieria trifasciata Black Tiger ร˜ 15 cm h-55 cm

Sansevieria trifasciata Black Tiger ร˜ 15 cm h-55 cm

 
Price: โ‚ฌ 30,00

ใ€€
Rhaphidophora Tetrasperma (monstera minima) ร˜ 15 cm h-40 cm

Rhaphidophora Tetrasperma (monstera minima) ร˜ 15 cm h-40 cm

Rhaphidophora Tetrasperma (monstera minima) ร˜ 15 cm h-40 cm

 
Price: โ‚ฌ 21,99

ใ€€
Sansevieria Golden Flame

Sansevieria Golden Flame

Sansevieria Golden Flame

Old price: โ‚ฌ 20,00
Price: โ‚ฌ 15,99

ใ€€
Sansevieria trifasciata black diamond ร˜ 14 cm h-45 cm

Sansevieria trifasciata black diamond ร˜ 14 cm h-45 cm

Sansevieria trifasciata black diamond ร˜ 14 cm h-45 cm

Old price: โ‚ฌ 14,99
Price: โ‚ฌ 11,00

ใ€€
Sansevieria Star Canyon Granite ร˜12 H-40 CM

Sansevieria Star Canyon Granite ร˜12 H-40 CM

Sansevieria Star Canyon Granite ร˜12 H-40 CM

Old price: โ‚ฌ 17,99
Price: โ‚ฌ 13,49

ใ€€
Mimosa pudica ร˜ 9 cm h-10 cm

Mimosa pudica ร˜ 9 cm h-10 cm

Mimosa pudica ร˜ 9 cm h-10 cm

 
Price: โ‚ฌ 6,99

ใ€€
Opuntia microdasys Albispina

Opuntia microdasys Albispina

Opuntia microdasys Albispina

 
Price: โ‚ฌ 7,99

ใ€€
Laurus Nobilis

Laurus Nobilis

Laurus Nobilis

 
Price: โ‚ฌ 9,99

ใ€€
Corokia virgata Maori Silver

Corokia virgata Maori Silver

Corokia virgata Maori Silver

 
Price: โ‚ฌ 16,99

ใ€€
Sansevieria Fernwood ร˜ 12 cm, h- 35 cm

Sansevieria Fernwood ร˜ 12 cm, h- 35 cm

Sansevieria Fernwood ร˜ 12 cm, h- 35 cm

 
Price: โ‚ฌ 14,99

ใ€€
Sansevieria congo Toef.

Sansevieria congo Toef.

Sansevieria congo Toef.

 
Price: โ‚ฌ 34,99

ใ€€
Sansevieria Toef. coral black

Sansevieria Toef. coral black

Sansevieria Toef. coral black

 
Price: โ‚ฌ 19,99

ใ€€
Sansevieria Dragon Wings ร˜ 12 cm h-30 cm

Sansevieria Dragon Wings ร˜ 12 cm h-30 cm

Sansevieria Dragon Wings ร˜ 12 cm h-30 cm

 
Price: โ‚ฌ 17,99

ใ€€
Echeveria Mexican Giant

Echeveria Mexican Giant

Echeveria Mexican Giant

 
Price: โ‚ฌ 14,99

ใ€€
Caladium Rosebud ร˜ 13 cm h-45 cm

Caladium Rosebud ร˜ 13 cm h-45 cm

Caladium Rosebud ร˜ 13 cm h-45 cm

 
Price: โ‚ฌ 19,99

ใ€€
Caladium Carolyn Whorton ร˜ 13 cm h-25 cm

Caladium Carolyn Whorton ร˜ 13 cm h-25 cm

Caladium Carolyn Whorton ร˜ 13 cm h-25 cm

 
Price: โ‚ฌ 15,99

Loadingโ€ฆ