Phalaenopsis (tetraspis C1 x amboinensis) x Phalaenopsis Yaphon Sir

Phalaenopsis (tetraspis C1 x amboinensis) x Phalaenopsis Yaphon Sir

Phalaenopsis (tetraspis C1 x amboinensis) x Phalaenopsis Yaphon Sir

 
Kaina: € 17,99

 
Phalaenopsis thailandica yellow lip

Phalaenopsis thailandica yellow lip

Phalaenopsis thailandica yellow lip

 
Kaina: € 15,99

 
Phalaenopsis mariae x pantherina

Phalaenopsis mariae x pantherina

Phalaenopsis mariae x pantherina

 
Kaina: € 9,99

 
Phalaenopsis Cornings Bell (bellina green x corningiana)

Phalaenopsis Cornings Bell (bellina green x corningiana)

Phalaenopsis Cornings Bell (bellina green x corningiana)

 
Kaina: € 16,99

 
Phalaenopsis celebensis x mariae

Phalaenopsis celebensis x mariae

Phalaenopsis celebensis x mariae

 
Kaina: € 14,99

 
Phal. violacea Indigo blue x indigo red

Phal. violacea Indigo blue x indigo red

Phal. violacea Indigo blue x indigo red

 
Kaina: € 21,99

 
Phal. maculata x (Lds Bear Queenx amboinensis)

Phal. maculata x (Lds Bear Queenx amboinensis)

Phal. maculata x (Lds Bear Queenx amboinensis)

 
Kaina: € 22,99

 
Phalaenopsis (venosa red x mannii) x lindenii

Phalaenopsis (venosa red x mannii) x lindenii

Phalaenopsis (venosa red x mannii) x lindenii

 
Kaina: € 21,99

 
Phal. Josephine Cagas Ramon (Dragon Tree Eagle x amboinensis)

Phal. Josephine Cagas Ramon (Dragon Tree Eagle x amboinensis)

Phal. Josephine Cagas Ramon (Dragon Tree Eagle x amboinensis)

 
Kaina: € 19,99

 
Phal. violacea Indigo x Tying Shin Fly Eagle

Phal. violacea Indigo x Tying Shin Fly Eagle

Phal. violacea Indigo x Tying Shin Fly Eagle

 
Kaina: € 16,99

 
Phalaenopsis mariae x bellina

Phalaenopsis mariae x bellina

Phalaenopsis mariae x bellina

 
Kaina: € 21,99

 
Phalaenopsis hieroglyphica

Phalaenopsis hieroglyphica

Phalaenopsis hieroglyphica

 
Kaina: € 15,99

Loading…