Peperomia  argyreia (Watermelon)

Peperomia argyreia (Watermelon)

Peperomia argyreia (Watermelon)

 
Kaina: € 5,99

 
Biophytum sensitivum

Biophytum sensitivum

Biophytum sensitivum

 
Kaina: € 6,99

 
Peperomia Caperata Red Luna

Peperomia Caperata Red Luna

Peperomia Caperata Red Luna

 
Kaina: € 7,99

 
Euphorbia horrida Monstruosa Cristata

Euphorbia horrida Monstruosa Cristata

Euphorbia horrida Monstruosa Cristata

 
Kaina: € 8,99

 
Echeveria setosa rundelli

Echeveria setosa rundelli

Echeveria setosa rundelli

 
Kaina: € 7,99

 
Sansevieria Cylindrica Braid

Sansevieria Cylindrica Braid

Sansevieria Cylindrica Braid

 
Kaina: € 11,99

 
Sansevieria Cylindrica Singah

Sansevieria Cylindrica Singah

Sansevieria Cylindrica Singah

 
Kaina: € 10,99

 
Cryptanthus bivittatus Red Star

Cryptanthus bivittatus Red Star

Cryptanthus bivittatus Red Star

 
Kaina: € 2,49

 
Echeveria Magic Red

Echeveria Magic Red

Echeveria Magic Red

 
Kaina: € 5,99

 
Phlebodium aureum Blue Star

Phlebodium aureum Blue Star

Phlebodium aureum Blue Star

Sena kaina: € 9,99
Kaina: € 6,99

 
Echeveria Colorata Mexican giant

Echeveria Colorata Mexican giant

Echeveria Colorata Mexican giant

 
Kaina: € 4,99

 
Cereus peruvianus Monstrosus

Cereus peruvianus Monstrosus

Cereus peruvianus Monstrosus

 
Kaina: € 8,99

Loading…