Encyclia cordigera

Encyclia cordigera

Encyclia cordigera

 
Kaina: € 21,99

 
Laelia aurea

Laelia aurea

Laelia aurea

 
Kaina: € 11,99

 
Encyclia fragrans

Encyclia fragrans

Encyclia fragrans

Sena kaina: € 14,99
Kaina: € 12,99

 
Encyclia mariae

Encyclia mariae

Encyclia mariae

 
Kaina: € 16,99

 
Brassophronitis Edna (Brassavola nodosa x Sophronitis coccinea)

Brassophronitis Edna (Brassavola nodosa x Sophronitis coccinea)

Brassophronitis Edna (Brassavola nodosa x Sophronitis coccinea)

 
Kaina: € 10,99

 
Lc. Mini Purple var. coerulea

Lc. Mini Purple var. coerulea

Lc. Mini Purple var. coerulea

 
Kaina: € 10,99

 
Cattleya walkeriana

Cattleya walkeriana

Cattleya walkeriana

 
Kaina: € 10,99

 
Encyclia alata

Encyclia alata

Encyclia alata

 
Kaina: € 12,99

 
Laeliocattleya Final Blue

Laeliocattleya Final Blue

Laeliocattleya Final Blue

 
Kaina: € 21,99

 
Epicattleya Plicaboa

Epicattleya Plicaboa

Epicattleya Plicaboa

 
Kaina: € 14,99

 
Encyclia asperula

Encyclia asperula

Encyclia asperula

 
Kaina: € 10,99

 
Encyclia randii

Encyclia randii

Encyclia randii

 
Kaina: € 12,99

Loading…